Taşyünü İzolasyon

Kayayünü (Taşyünü) izolasyonlar, hava kanallarında ısı izolasyonu için kullanılırlar. Çok yüksek sıcaklıklara dayanabildikleri için genellikle yangın çıkma ihtimali olan mahallerdeki çelik kanalların izolasyonun da kullanılırlar. Mesela AVM lerde foodcourt bölümündeki eksoz kanallarının izolasyonu gibi.

Aynı zamanda Marine sektöründe gemilerin yaşam mahallerindeki hava kanallarının izolasyonu içinde, Marine Sertifikalı Taşyünü izolasyon kullanılmaktadır. Bu sayede gemi içerisinde oluşabilecek bir yangının farklı mahallere dağılmasını engeller.

Taşyünü izolasyonlar doğalgaz baca sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır. Çift cidarlı doğalgaz bacalarında izolasyon malzemesi olarak rabitz telli taşyünleri kullanılırlar.