Kaya yünü İzolasyon, (Taş yünü izolasyon) yangına mukavemeti açısından Cam Yünü izolasyondan daha fazla dayanıklı olduğu için genellikle AVM foodcourtlarında, Restorant eksoz kanallarının izolasyonunda, Gemi içinde yaşam mahallerinin hava kanallarının izolasyonunda, Fabrikalarda yüksek ısıda çalışan makinaların izolasyonunda, Paslanmaz çelik doğal gaz bacalarının çift cidarlı olan baca içlerinde kullanılmaktadırlar. Bir yüzü folyo kaplı olarak veya bir yüzü telli olarak farklı kalınlık ve yoğunluklarda kullanılırlar.